INFORMACE PRO ŽADATELE

02. 11. 2015 | Archiv IS KP14+

Vážení žadatelé z OP PIK,

Dne 1. 12. 2015 (v 00:00:00) bude zahájen příjem Žádostí o podporu v programech Inovace – inovační projekt, Potenciál, Aplikace, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce – Klastry, Nemovitosti, Školicí střediska, Úspory energie a ICT a sdílené služby.

V aplikaci IS KP14+ jsou Vám postupně vraceny schválené Předběžné žádosti o podporu k doplnění na Žádost o podporu (plná žádost) – stav žádosti „Vrácena“. V těchto žádostech tedy již můžete začít upravovat záložky Žádosti o podporu. Na stránkách jednotlivých výzev (http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy) budou v následujících dnech zveřejněny aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce  – zvláštní část s informacemi ke správnému vyplnění Žádosti o podporu.