Garance udržitelnosti dotace v OP PIK – výklad ustanovení Výzvy

24. 01. 2017 | Novinky

Řídicí orgán OP PIK vydává výklad a upřesnění ustanovení výzev o povinnosti garance udržitelnosti u projektů s dotací od 50 miliónů korun výše.

Výklad se týká výzev OP PIK ukládajících žadateli povinnost poskytnout před podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovateli podpory (Řídicímu orgánu OP PIK) garanci udržitelnosti. Tato povinnost platí pro projekty s částkou dotace 50 milionů korun a vyšší. Výklad poskytuje podrobnější informace o jednotlivých přípustných formách garance a upřesňuje podmínky, které příjemce dotace musí splnit pro prokázání dostatečné vlastní bonity.

Výklad se vztahuje na tyto již vyhlášené výzvy OP PIK:

 • Nemovitosti – Výzva II,
 • ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Budování a modernizace datových center,
 • ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb,
 • Potenciál – Výzva III,
 • Inovace – Výzva III,
 • Služby infrastruktury – Výzva III,
 • Úspory energie – Výzva II.

A dále se bude vztahovat na všechny budoucí výzvy OP PIK.  Aktuálně platí pro v lednu vyhlašované výzvy:

 • Obnovitelné zdroje energie – Výzva II,
 • Nízkouhlíkové technologie – Výzva II,
 • Smart grids I – Výzva II,
 • Úspory energie v SZT – Výzva II.

Zprávu k výkladu garance udržitelnosti dotace Řídicího orgánu OP PIK naleznete na webu MPO ZDE.

Plné znění výkladu je k dispozici ZDE a v záložkách jednotlivých výzev.