Firmy a výzkumné a klastrové organizace mohou žádat o dotace na podporu inovačních aktivit

02. 05. 2024 | Média

Informační servis pro finanční ředitele – cfoworld.cz informuje o zahájení příjmu žádostí o dotace ve výzvách Partnerství znalostního transferu a Spolupráce – Klastry. Článek naleznete zde.