Slovníček pojmů – Z

Z

Znalostní transfer

Přenos informací, odborných znalostí a dovedností z akademické sféry do partnerského podniku.

Zprostředkující subjekt

Zprostředkující subjekt je veřejný nebo soukromý subjekt, který jedná v odpovědnosti Řídících orgánů nebo provádí jejich jménem činnosti týkající se konečných příjemců. V praxi se stává partnerem předkladatelů projektových žádostí v rámci konkrétního operačního programu (zejména při komunikaci ohledně výběru a následné realizace projektu). Zprostředkujícím subjektem OP PIK je Agentura pro podnikání a inovace (API).

Způsobilé výdaje

Vybrané druhy výdajů, které jsou přípustné k proplacení dotace nebo čerpání zvýhodněného nebo zaručovaného úvěru a jejich vymezení je provedeno v příslušném programu nebo pravidly způsobilosti výdajů.