Slovníček pojmů – Ž

Ž

Žadatel

Subjekt, který podal žádost o poskytnutí podpory v rámci sledovaného programu.

Žádost o platbu

Formulář pro nárokování čerpání dotace.  Podpora příjemcům z OP PIK je vyplácena zpětně na základě předložené žádosti o platbu. Žádost o platbu je podávána elektronicky v aplikaci IS KP14+ po realizaci jednotlivých etap, nebo po ukončení celého projektu.