Slovníček pojmů – T

T

Technické zhodnocení staveb

Za technické zhodnocení staveb se v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. v platném znění považují nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace.

Technologická platforma

Oborové seskupení sdružující průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy, asociace uživatelů a spotřebitelů podílející se na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné technologické oblasti na národní nebo mezinárodní úrovni.

Tvorba nových IS/ICT řešení

Tvorba nebo návrh specializovaného a vysoce sofistikovaného IS/ICT řešení, tvorba zcela nových SW systémů i rozšíření palety funkcí existujících řešení a aplikací, případně převod systému na vyšší systémovou platformu, která umožní zvýšení provozních parametrů, včetně související implementace.