Slovníček pojmů – H

H

Harmonogram výzev

Veřejně dostupný a průběžně aktualizovaný seznam výzev, které řídící orgán předpokládá vyhlásit. Harmonogram výzev obsahuje základní informace o zaměření/charakteru výzev. Harmonogram plánovaných výzev pro OP PIK naleznete na webu API v příloze na záložce Obecné informace o OP PIK zde.

Hodnocení projektu

Projekt podaný v rámci OP PIK projde následujícími koly hodnocení: kontrola žádosti z hlediska kritérií přijatelnosti a splnění formálních náležitostí, hodnocení projektu z věcného hlediska interními hodnotiteli a finální posouzení výběrovou komisí.