Slovníček pojmů – D

D

Dodavatel

Fyzická nebo právnická osoba, která na základě obchodního vztahu s odběratelem dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce.

Dotace

Neekvivalentní plnění poskytované z veřejných rozpočtů v penězích. Obvykle splňuje znaky veřejné podpory. Dle zákona č.218/2000 Sb. jsou dotací peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám. Jedná se o nenávratnou formu podpory.