FAQ – Program Technologie

Ano, je možné uvést více míst realizace projektu.

Ano, pořízení mobilních zařízení je možné, konkrétní omezení stanovuje každá z Výzev samostatně.

Výzva XIII. zařazuje mezi nezpůsobilé výdaje pořízení kolových a pásových vozidel a kolových a pásových strojů včetně příslušenství.

Jeden žadatel (IČ) může podat jednu žádost.

Ne, Výzvy pro Průmysl 4.0 (VII., IX. a X.) požadují, aby pořizované technologie byly vybaveny autonomní obousměrnou komunikací, což vysokozdvižné vozíky zpravidla nesplňují. Výzva XI zařazuje mezi nezpůsobilé výdaje mimo jiné pořízení kolových a pásových vozidel a kolových a pásových strojů včetně příslušenství.

Výzva XIII. zařazuje mezi nezpůsobilé výdaje pořízení kolových a pásových vozidel a kolových a pásových strojů včetně příslušenství.

Kamerový systém sloužící k zabezpečení firmy není způsobilý výdaj.

Ne, zástava formou leasingu není možná.

Nárůst tržeb bude vykazován a kontrolován v rámci účetnictví celé společnosti na základě finančních výkazů (tržby za vlastní výrobky a služby společnosti), příp. může proběhnout také kontrola na místě.

Podle předmětu projektu, u výrobních technologií se vždy jedná pouze o tržby za prodej vlastních výrobků a služeb; u malo- a velkoobchodu se jedná o tržby za prodej zboží.

Toto je uvedeno u každé jednotlivé Výzvy v Pravidlech pro žadatele a příjemce – zvláštní část.

Za nesplnění indikátorů povinných k naplnění hrozí sankce, které mohou mít za následek až odnětí dotace. Je potřeba včas avizovat možnost nesplnění indikátoru a záležitost řešit s projektovým manažerem a poskytovatelem dotace (již v průběhu příslušného roku udržitelnosti). Sankce za nesplnění indikátoru budou vymezeny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Podle stanoviska poskytovatele dotace toto problém není.

Ano, za předpokladu, že bude docíleno vytvoření nových pracovních míst v souvislosti s realizací projektu (žádosti o dotaci) a doloženo nárůstem počtu pracovníků.