FAQ – Technologie Výzva XII. COVID-19

NE. Při pořízení všech technologií i těch pořízených před podáním žádosti o podporu je nutné postupovat dle platných Pravidel pro výběr dodavatelů.

NE. Žádat o podporu může pouze firma vyrábějící konkrétní produkt uvedený v příloze 3, případně firma zabývající se likvidací infekčního odpadu.

ANO. Musí však být prokázána přímá souvislost takového výrobku s finálním produktem uvedeným v Příloze 3. Každý takový případ bude individuálně posouzen na základě informací v podnikatelském záměru.

NE. Omezení je pouze seznamem ochranných a zdravotních prostředků uvedených v Příloze 3. Obecně nelze z OPPIK podpořit CZNACE zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura a potravinářské produkty spadající do společné zemědělské politiky. Obojí je ovšem vzhledem k produktům v Příloze 3 nerelevantní.

Jedná se o prostředky, které je možné vzhledem k jejich vlastnostem používat v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních za účelem boje proti šíření koronavirové infekce.

NE. Podporovány mohou být pouze projekty jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany uvedených v Příloze č. 3 nebo likvidace infekčního odpadu.

Doporučujeme uvádět termín ukončení do 31.12.2020 což je dle bodu 5.1 c) nejzazší možný konec projektu. Pokud bude RoPD vydáno dříve než 30.6.2020 (tj. maximální termín by byl od RoPD vzdálen více jak 6 měsíců), bude termín v RoPD upraven na 6 měsíců od termínu vydaného Rozhodnutí.

Udržitelnost je standartně 3 roky (tj. není možné se pořízené technologii prodat či pronajmout, budou vykazovány zprávy o udržitelnosti atd.). Po dobu 1 roku od přechodu projektu do stavu Projekt finančně ukončen, je nutné na pořízené technologii vykonávat činnost pro kterou byla určena v podnikatelském záměru (tj. produkce prostředků uvedených v Příloze 3). Po zbylou dobu udržitelnosti je možné technologii použít i za účelem jiným než uvedeným v PZ, nicméně vždy v souladu s textem programu Technologie (https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2020/03/priloha-1b-aktualizace-program-technologie-1-2020-cistopis.pdf)