FAQ – Program Spolupráce – Klastry

Klastr je regionálně umístěný soubor navzájem propojených společností, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, firem v příbuzných oborech a přidružených institucí a organizací, které si navzájem konkurují, ale také navzájem kooperují, a jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Jedná se o efektivní a úspěšný nástroj rozvoje konkurenceschopnosti a ekonomického růstu firem a regionů. Spolupráce firem v klastru zlepšuje výsledky společností zapojených do klastru, umožňuje zvýšit počet inovací a export, přilákat atraktivní investice a podpořit výzkumnou základnu v daném regionu.

V rámci programu Spolupráce – Klastry jsou podporovány 4 aktivity, pro něž byly vyhlášeny samostatné výzvy. Jedná se o aktivity: Kolektivní výzkum, Sdílená infrastruktura, Internacionalizace klastru a Rozvoj klastrové organizace. Do každé výzvy může žadatel podat pouze jeden projekt, celkem tedy 4 projekty. Toto omezení se nevztahuje na projekty kolektivního výzkumu podávané do mezinárodní sítě CORNET.

Klastrové organizace jsou rozdělovány do 3 kategorií: excelentní, rozvinutá a nezralá. Toto rozdělení probíhá na základě hodnocení indikátorů klastrové organizace. Ve Výzvě III může klastrová organizace, která byla zařazena do kategorie excelentní klastr, podat v rámci aktivity Kolektivní výzkum až 5 podprojektů. Klastrová organizace, která byla zařazena do kategorie rozvinutý klastr, může podat v rámci aktivity Kolektivní výzkum 3 podprojekty. Klastrová organizace, která byla zařazena do kategorie nezralý klastr, může podat projekty pouze k aktivitám Internacionalizace klastru a Rozvoj klastrové organizace a max. 1 projekt do mezinárodní sítě CORNET. Každá kategorie klastrové organizace má také odlišnou maximální absolutní dotaci na projekt.

Ne, ve Výzvě III. musí klastrová organizace splňovat minimálně jednoletou historii. Stáří klastrové organizace je jedním z indikátorů hodnocení klastrové organizace a má vliv na zařazení klastru do určité kategorie klastrových organizací.

Od výzvy IV je doba realizace stanovena nejzazším datem ukončení projektu a to pro všechny aktivity.

Cestovné lze obecně hradit pouze manažerům a zaměstnancům klastru, ne jednotlivým členům klastru. To se vztahuje i na společná pracovní jednání (valné hromady, jednání výkonné rady) či semináře a workshopy.