FAQ – Program Školicí střediska

Položka vybavení a zařízení Maximální cena Kč/ks
PC sestava kancelářská (včetně monitoru, klávesnice, myši) 20 000,-
Notebook kancelářský 20 000,-
Kancelářský SW, operační systém 5 000,-
Běžná tiskárna 3 000,-
Multifunkční zařízení pro intenzivní využití* 25 000,-
Multifunkční zařízení pro standardní využití 16 000,-
Stacionární dataprojektor 20 000,-
Kompaktní přenosný dataprojektor 10 000,-
Flipchart 2 000,-
Projekční plátno 8 000,-
Magnetická tabule 6 000,-
Laser ukazovátko 1 000,-
Kuchyňská linka s dřezem a baterií 20 000,-
Věšák 1 500,-
Skříň policová vysoká (výška 200 cm, 5 polic)** 6 000,-
Skříň policová nízká (výška 80 cm, 2 police) 3 000,-
Regál policový (výška 200 cm, 5 polic)** 4 000,-
Židle kancelářská 4 500,-
Židle do učebny 1 500,-
Stůl jednomístný 3 000,-
Stůl dvoumístný 5 000,-
Lednice 6 000,-
Mikrovlnná trouba 2 000,-
Rychlovarná konvice 1 000,-
Myčka 10 000,-

* Míra intenzity využití multifunkčního zařízení se odvíjí od vytíženosti školicího střediska v roce, tzn. intenzivní využití je v případě vytíženosti školicího střediska 71 % a více. Školicí středisko s vytížeností 70 % a méně má stanoven maximální limit pro nákup v rámci multifunkčního zařízení pro standardní využití.

** Pokud bude skříň nižší nebo s menším počtem polic, cena by měla tomu odpovídat a být nižší, než je uvedené maximum. Stále však platí podmínka, že cena musí být v místě a čase obvyklá.

Ano, je to možné. Rekonstrukce takovéhoto objektu je však možná za předpokladu, že technické zhodnocení stavby vstoupí do aktiv žadatele, nikoli vlastníka nemovitosti.

Po dobu udržitelnosti projektu je žadatel povinen zabezpečit vytíženost školicího střediska minimálně 30 % z fondu pracovních dní v roce. Za vytížený den se počítá takový, kdy je kapacita školicího střediska naplněna alespoň z 30 % a čistá doba školení je alespoň 3 hodiny (180 minut). Tyto dvě podmínky je nezbytné splnit zároveň. Pokud je tedy kapacita střediska 50 míst a probíhají paralelně 2 různá školení, jedno pro 10 osob od 9:00 do 12:00 a druhé pro 10 osob od 9:00 do 10:00, není podmínka splněna a nejedná se o vytížený den (podmínky nejsou splněny zároveň).

Doba udržitelnosti projektu je 3 roky od přechodu projektu do stavu „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“. Tento stav nastává po ukončení projektu a po proplacení poslední části dotace na účet příjemce. Po celou tuto dobu je příjemce povinen zachovat realizovanou investici ve svém majetku.

Ve školicím středisku musí být z celkového počtu proškolených osob nadpoloviční většina z podniků z podporovaných kategorií CZ-NACE. Doporučuje se proto vést prezenční listiny tak, aby bylo snadné

uvedené údaje zjistit. Školit je možné i osoby, které nejsou zaměstnanci žadatele o dotaci. Projekt, kde bude školicí středisko sloužit výhradně ke školení vlastních zaměstnanců, získá bodové zvýhodnění.

Ne, dotace je poskytována pouze na investici spojenou s realizací prostor (stavební práce) a pořízením vybavení ke školení (nábytek, technika a pomůcky potřebné ke školení). Všechny výdaje musí být investičního charakteru.