V Evropském domě v Praze proběhlo Setkání klastrových manažerů

10. 10. 2017 | Články

Ve čtvrtek 5. října 2017 se v Evropském domě v Praze konala každoroční akce Setkání klastrových manažerů. Semináře se účastnilo přibližně 25 klastrových manažerů, nechyběli zde ani speciální hosté a zástupci Agentury pro podnikání a inovace (API).

Seminář byl rozdělen do dvou bloků. Stěžejním tématem první části byla podpora klastrů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Lukáš Vymětal, generální ředitel API na úvod představil historii a důvod založení Agentury pro podnikání a inovace, a také se zaměřil na podporu klastrů již od prvního Operačního programu Průmysl a podnikání. Následně byla představena IV. Výzva programu Spolupráce – Klastry, která byla doprovázena živou diskuzí účastníků semináře ohledně hodnocení Žádostí o podporu na základě kritérií pro věcné hodnocení. První část semináře byla zakončena prezentací Ondřeje Koníčka, regionálního projektového manažera pro Prahu a Středočeský kraj, který účastníkům nastínil další možnosti podpory klastrů, a to z programů Aplikace a Inovační vouchery, které v současné chvíli přijímají Žádosti o podporu.

Druhá část semináře byla věnována prezentacím speciálních hostů. Nejprve vystoupila Eva Schneiderováz Úřadu průmyslového vlastnictví. Její prezentace byla zaměřena na ochranu technických řešení v Česku a zahraničí a na využití systému PCT. Nechyběly zde ani informace o Visegrádském patentovém institutu. Celý seminář pak zakončil Marek Bouška ze společnosti Apploud Digital, která se zaměřuje na marketingové kampaně. Prezentace pana Boušky na téma Jak být vidět v dnešním světě měla za cíl nastínit klastrovým manažerům, jakým způsobem by měli nastavit své marketingové aktivity, aby byli v dnešním digitálním světě vidět.

Fotogalerie

3C7I9683 3C7I9683 3C7I9683