Evropská komise rozhodla o uzavření Operačního programu Podnikání a inovace

20. 10. 2020 | Novinky

Řídicí orgán OP PI obdržel dne 9. října 2020 dopis od Evropské komise, kterým se potvrzuje uzavření Operačního programu Podnikání a inovace realizovaného v programovém období 2007 – 2013, a to ke dni 13. května 2020.

Dovolujeme si vás upozornit, že povinnost archivace dokumentů projektů trvá 10 let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace, zároveň však nejméně do doby uplynutí tří let od uzávěrky OP PI, která proběhla k výše uvedenému dni. Toto uzavření a následné uchovávání dokladů k projektům se netýká těch projektů, kde probíhá soudní řízení.