Evropská komise obnovila certifikaci OP PIK

18. 10. 2019 | Články

Evropská komise obnovila certifikaci pro 18 miliard z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Platby byly pozastaveny loni na jaře kvůli kontrolám zaměřeným na to, zda o dotace žádají skutečné malé a střední podniky (MSP) a nikoli firmy, které se za ně vydávají. (Podrobnosti najdete např. v článku na webu ČT24.) Svůj podíl na kroku  Evropské komise (EK) má i Agentura pro podnikání a inovace, která plní roli zprostředkovatelského subjektu OP PIK. Kvůli pozastavení plateb EK pracují projektoví manažeři nejen na kontrolách Žádostí o platbu, ale i na kontrolách statutu MSP. To obnáší komunikaci s žadateli, ověřování dokumentů a dohledávání firemních vazeb. Díky tomu je kontrola MSP stále kvalitnější. API tak přispívá k podpoře rozvoje českých podniků a posílení jejich konkurenceschopnost v ČR i ve světě.