Došlo k vyhlášení dvou nových výzev

08. 10. 2018 | Novinky

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, vyhlásil v pondělí 8. října 2018 tyto Výzvy:

Smart Grids II – Výzva V; text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde.

Smart Grids II – Výzva VI; text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde.