Došlo k aktualizaci dokumentu Kategorizace sankcí za porušení postupu zadavatele zakázek

22. 05. 2018 | Novinky

V dokumentu Kategorizace sankcí za porušení postupu zadavatele zakázek byla v bodě 2 upřesněna formulace týkající se výpočtu výše finanční opravy. Na samotném výpočtu se fakticky nic nemění.

Aktuální verze dokumentu je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace v sekci Výběr dodavatele a to konkrétně zde, starší verze jsou dostupné v archivu v přiložených dokumentech na stejné stránce.