Doporučení pro žadatele a příjemce ke konci OP PIK

30. 06. 2021 | Články

Plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu

Konec programového období 2014-2020, které se díky pravidlu N+3 fakticky administruje až do roku 2023, se nezadržitelně blíží. Z dotačních prostředků OP PIK bylo na účty příjemcům vyplaceno přibližně 40 mld. Kč a stejná částka ještě vyplatit zbývá.

Z níže uvedeného výhledu do roku 2023 je patrné, že většina projektů předpokládá ukončení realizace na konci kalendářního roku. Díky lhůtě pro podání žádosti o platbu v délce 2 měsíců pak dochází k předkládání příslušných žádostí o platbu na konci února, kdy je možné ve výhledu vidět značné výkyvy.

Vzhledem k objemu prostředků, které musí být proplaceny ve zbývajícím čase tohoto programového období je více než kdy dříve nutné projekty plánovat a dodržovat jejich harmonogram. V ideálním případě je s ohledem na popsané výkyvy vhodné projekt ukončit a žádost o platbu podat i dříve, než bylo původně plánováno, aby se žadatel vyhnul popsaným špičkám. V případě, že všechny žádosti budou předloženy dle stávajících plánů v únoru 2022 a 2023, nebude možné žádosti vyřídit ve stávajících lhůtách.

S ohledem na výše uvedené si proto dovolujeme několik doporučení a upozornění vztahující se k harmonogramu projektů a finančním plánům:

  • Vzhledem výkyvům v únoru 2022 a únoru 2023 doporučujeme zvážit harmonogramy stávajících projektů a pokud to je možné, projekty ukončit a zejména platby předložit dříve.
  • K realizaci projektů doporučujeme využívat celé období kalendářního roku, plánovat projekty a předkládání plateb do méně exponovaných období dle grafů.
  • Pro rok 2021 doporučujeme využít zejména srpna až října. Pro projekty s plánovaným ukončením v druhé polovině roku 2022 a dále doporučujeme využít období od dubna do října 2022, kde stávající výhled předpokládá volné kapacity. Zohlednit prezentované informace doporučujeme také u projektů, které budou předkládány v rámci aktuálně vyhlášených výzev.
  • Pouze výjimečně budou povolovány prodloužení realizace projektů. Prodlužováním projektů dojde ke kumulaci prostředků k proplacení do posledních měsíců programového období, a to v takovém objemu, který může přesahovat kapacitu implementační struktury.
  • Pouze výjimečně bude možné realizaci projektu prodloužit za 30. 6. 2023 z důvodů uvedených v bodě 4.

Využitím prezentovaných informací a případným přizpůsobením harmonogramu projektu a termínů předkládání žádostí o platbu si můžete zajistit efektivnější a rychlejší administraci Vašich projektů a pomoci nám Vaše požadavky na financování lépe rozložit v čase, a tedy i lépe a rychleji vyřídit.