Doporučení pro žadatele a příjemce ke konci OP PIK

02. 02. 2022 | Články

Plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu

aktualizováno: 2. 2. 2022

Konec programového období 2014-2020, které se díky pravidlu N+3 fakticky administruje až do roku 2023, se nezadržitelně blíží. Z dotačních prostředků OP PIK bylo na účty příjemcům vyplaceno přes 40 mld. Kč a přibližně stejná částka ještě vyplatit zbývá.

Z níže uvedeného výhledu dle prioritních os na rok 2022 je patrné, že velké množství projektů ukončilo realizaci s koncem loňského roku. Díky lhůtě pro podání žádosti o platbu v délce 2 měsíců pak dochází ke kumulaci předkládání příslušných žádostí o platbu během února, kdy je možné ve výhledu vidět značné výkyvy. Ten největší se očekává u prioritní osy 1, tedy u projektů z programu Aplikace, Inovace, Potenciál, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce, Inovační vouchery a Proof of Concept. Nemalý nárůst počtu podaných žádostí o platbu se však dotkne i programů z prioritních os 2 a 3. Další významný výkyv se pak očekává v druhé polovině roku, konkrétně v měsíc srpnu.

Chart by Visualizer

Vzhledem k objemu prostředků, které musí být proplaceny ve zbývajícím čase tohoto programového období, ještě zásadnější výkyvy očekáváme v roce 2023.

Proto je nyní důležité projekty více plánovat a jejich realizaci dokončit v co nejkratším možném čase. V ideálním případě je s ohledem na popsané výkyvy vhodné projekt ukončit a žádost o platbu podat i dříve, než bylo původně plánováno, aby se žadatel vyhnul popsaným špičkám. V případě, že všechny žádosti budou předloženy dle stávajících plánů, nebude možné v roce 2023 žádosti vyřídit ve stávajících lhůtách.

S ohledem na výše uvedené si proto dovolujeme několik doporučení a upozornění vztahující se k harmonogramu projektů a finančním plánům:

  • Vzhledem očekáváným výkyvům v roce 2022 a 2023 doporučujeme zvážit harmonogramy stávajících projektů a pokud to je možné, projekty ukončit a zejména platby předložit dříve.
  • K realizaci projektů doporučujeme využívat celé období kalendářního roku, plánovat projekty a předkládání plateb do méně exponovaných období dle grafů.
  • Pro podání žádosti o platbu se letos doporučujeme vyhnout velmi vytíženým měsícům – únoru a srpnu.
  • Kromě výjimečných případů již nebude povoleno prodloužení realizace projektů. Prodlužováním projektů dojde ke kumulaci prostředků k proplacení do posledního roku programového období, a to v takovém objemu, který může přesahovat kapacitu implementační struktury.
  • Kromě výjimečných případů již nebude možné realizaci projektu prodloužit za 30. 6. 2023 z důvodů uvedených v bodě 4.

Využitím prezentovaných informací a případným přizpůsobením harmonogramu projektu a termínů předkládání žádostí o platbu si můžete zajistit efektivnější a rychlejší administraci Vašich projektů a pomoci nám Vaše požadavky na financování lépe rozložit v čase, a tedy i lépe a rychleji vyřídit.