Doporučení pro žadatele a příjemce ke konci OP PIK

02. 02. 2022 | Články

Plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu

aktualizováno: 15. 12. 2022

Konec programového období 2014-2020, které se díky pravidlu N+3 fakticky administruje až do roku 2023, se nezadržitelně blíží. Z dotačních prostředků OP PIK bylo na účty příjemcům vyplaceno přes 50 mld. Kč a přibližně stejná částka ještě vyplatit zbývá.

Z níže uvedeného výhledu dle prioritních os na rok 2023 je patrné, že velké množství projektů ukončí realizaci s koncem letošního roku. Díky lhůtě pro podání žádosti o platbu v délce 2 měsíců pak dochází ke kumulaci předkládání příslušných žádostí o platbu během února roku následujícího, kdy je možné ve výhledu vidět značné výkyvy. Ten největší se očekává u prioritní osy 1, tedy u projektů z programu Aplikace, Inovace, Potenciál, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce, Inovační vouchery a Proof of Concept. Nemalý nárůst počtu podaných žádostí o platbu se však dotkne i programů z prioritních os 2 a 3. Další významný výkyv se pak očekává v druhé polovině roku, konkrétně v měsících červenci a srpnu.

Chart by Visualizer

Vzhledem k objemu prostředků, které musí být proplaceny ve zbývajícím čase tohoto programového období je nyní velmi důležité projekty více plánovat a jejich realizaci dokončit v co nejkratším možném čase. V ideálním případě je s ohledem na popsané výkyvy vhodné projekt ukončit a žádost o platbu podat i dříve, než bylo původně plánováno, aby se žadatel vyhnul popsaným špičkám. V případě, že všechny žádosti budou předloženy dle stávajících plánů, nebude možné žádosti vyřídit ve stávajících lhůtách.

S ohledem na výše uvedené si proto dovolujeme několik doporučení a upozornění vztahující se k harmonogramu projektů a finančním plánům:

  • Vzhledem očekáváným výkyvům v následujícím roce 2023 doporučujeme zvážit harmonogramy stávajících projektů a pokud to je možné, projekty ukončit a zejména platby předložit dříve.
  • Pro podání žádosti o platbu se letos doporučujeme vyhnout velmi vytíženým měsícům – únoru, červenci a srpnu a naplánovat předkládání plateb do méně exponovaných období dle grafů, pokud to realizace projektu umožňuje.
  • Kromě výjimečných případů již nebude možné realizaci projektu prodloužit za 30. 6. 2023.

Využitím prezentovaných informací a případným přizpůsobením harmonogramu projektu a termínů předkládání žádostí o platbu si můžete zajistit efektivnější a rychlejší administraci Vašich projektů a pomoci nám Vaše požadavky na financování lépe rozložit v čase, a tedy i lépe a rychleji vyřídit.