Dopady pandemie COVID 19 na ženy podnikatelky

29. 10. 2020 | Články

Maďarský výzkumný institut HÉTFA realizoval během letního období 2020 ve vybraných evropských zemích velký mezinárodní výzkum, který se týkal problematiky dopadů koronavirové pandemie na fungování a život žen podnikatelek. Katedra regionálních studií Vysoké školy ekonomické v Praze zajistila podmínky pro realizaci tohoto výzkumu v České republice, např. ve spolupráci s agenturou CzechInvest, Agenturou pro podnikání a inovace, Českomoravskou asociací podnikatelek a manažerek a dalšími.

 

Výsledky mezinárodního výzkumu najdete zde.