Den klastrů ve Středočeském kraji

14. 09. 2016 | Články

Na akci se představily jak klastry regionální, tak ty úspěšně zapojené do mezinárodních projektů.

V úterý 6. září 2016 se v Dolních Břežanech konal Den klastrů ve Středočeském kraji. Akce byla pořádána pod záštitou hejtmana Středočeského kraje, Agentury pro podnikání a inovace, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Technologické agentury ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Přední zástupci firem, univerzit a výzkumných organizací představili výsledky své spolupráce v klastrových iniciativách. Odborníci z řad členů zúčastněných klastrových organizací prezentovali konkrétní úspěšné projekty zaměřené na problematiku Smart City, laserové technologie, aplikovanou molekulární genetiku a sklářství v rozvojové politice ČR.

Mezi řečníky vystoupili také dva zástupci Agentury pro podnikání a inovace – Michaela Nováková, vedoucí Oddělení rozvoje spolupráce firem, a Petr Kolář, ředitel Sekce rozvoje podnikatelského prostředí. V rámci jejich prezentací byla představena činnost Agentury pro podnikání a inovace (API), podpora klastrů v předchozích programových obdobích 2004 – 2006 a 2007 – 2013 a dotační program Spolupráce, který API administruje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020.

Cílem dotačního programu Spolupráce je podpořit rozvoj inovačních sítí jako nástrojů pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. V programu Spolupráce – Klastry byly vyhlášeny dvě výzvy pro předkládání žádostí o podporu. Do první výzvy bylo podáno 52 žádostí o podporu v celkové výši 302 366 607 Kč. Ve druhé výzvě, která byla zaměřena na realizaci projektů zapojených do mezinárodní spolupráce prostřednictvím mezinárodní sítě Cornet, evidujeme 3 podané žádosti o podporu ve výši 11 007 160 Kč. Vyhlášení třetí výzvy v programu Spolupráce – Klastry je naplánováno na říjen 2016.

Podrobnější informace o Dni klastrů ve Středočeském kraji naleznete v tiskové zprávě Středočeského kraje zde.

Fotogalerie

3C7I9683