Cíl politiky 5 Evropa bližší občanům – Česko bližší občanům

Integrované územní investice (ITI)

Podporované aktivity:

Navazuje na programy OP PIKSlužby infrastruktury ITI

 

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Podporované aktivity:

Navazuje na programy OP PIK – Technologie