Cíl politiky 3 – Propojenější Evropa – Propojenější Česko

Priorita 5: Rozvoj digitální infrastruktury

SC 5.1: Zvýšení digitálního propojení

Předpokládaná alokace: v jednání

Podporované aktivity:

Navazuje na programy OP PIK:Vysokorychlostní internet