Čemu se věnuje nová Agentura pro podnikání a inovace?

23. 06. 2016 | Novinky

Podívejte se na podrobné rozdělení činností CzechInvestu a API. 

Ve středu 1. června 2016 zahájila svou činnost Agentura pro podnikání a inovace. Státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR je implementační agenturou pro podporu podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU. Administruje Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020.

„Pomoc českým podnikatelům s čerpáním evropských dotací je náplní naší práce po mnoho let. I nadále zůstává naším posláním podpora podnikatelů a zajištění kompletního konzultačního servisu pro naše žadatele a příjemce. V tom se naším oddělením od CzechInvestu nic nemění,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel, Agentura pro podnikání a inovace.

Vznikla oddělením jedné divize od agentury CzechInvest. Důvodem bylo efektivnější a plynulejší čerpání evropských dotací. Agentura CzechInvest nadále pokračuje ve své hlavní aktivitě, tedy zprostředkovávání investic do České republiky.

„Naším hlavním cílem nadále zůstává podpora a rozvoj českého podnikatelského a investičního prostředí. Vedle jednání s investory spolupracujeme a propojujeme dotčené strany v široké škále oblastí. Od začínajících podnikatelů, start-upů, přes regionální partnery včetně místní samosprávy až po akademickou sféru a výzkumně-vývojovou infrastrukturu,“ upřesňuje Karel Kučera, generální ředitel, CzechInvestu.

Podrobnější informace o příčinách této změny a jejích důsledcích pro vás a vaši činnost najdete v informačním materiálu.