Byly zveřejněny aktualizované vzorové formuláře k výběrovým řízením

16. 03. 2017 | Novinky

Dne 16. 3. 2017 byly aktualizovány Přílohy č. 2 – 9 k Pokynům k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele. Konkrétně se jedná o následující formuláře:

  • Příloha č. 2 – Formulář CZ02 – oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení,
  • Příloha č. 3 – Zadávací dokumentace,
  • Příloha č. 4 – Nabídka,
  • Příloha č. 5 – Evidenční arch podaných nabídek,
  • Příloha č. 6 – Jmenování členů hodnotící komise,
  • Příloha č. 7 – Prohlášení členů hodnotící komise o nepodjatosti a mlčenlivosti,
  • Příloha č. 8 – Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek,
  • Příloha č. 9 – Vyhodnocovací tabulka.

Přílohy byly aktualizovány s ohledem na  aktuální znění Pravidel pro výběr dodavatelů a na Zákon o zadávání veřejných zakázek. Tyto formuláře doporučujeme využívat při realizaci výběrového řízení na dodavatele.
Dokumenty jsou k dispozici na webu API ZDE.