Byly vyhlášeny nové výzvy programu Nízkouhlíkové technologie

30. 11. 2018 | Novinky

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, vyhlásil v pátek 30. listopadu 2018 čtyři nové Výzvy programu Nízkouhlíkové technologie:

  • Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva IV (text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde),
  • Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva IV (text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde),
  • Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva IV (text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde),
  • Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva IV (text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde).