Byla zrušena povinnost podávat Informace o pokroku

27. 07. 2018 | Novinky

Vážení příjemci dotace,

dle metodického pokynu vydaného Řídícím orgánem se ruší povinnost podávat monitorovací zprávy „Informace o pokroku“ pro všechny projekty v OP PIK, a to s účinností k 27.7.2018. Tento typ zpráv bude příjemcům dotace odstraněn z harmonogramu zpráv poskytovatelem softwaru IS KP14+. Zprávy typu Informace o pokroku, které již byly podány ke kontrole na stranu Agentury pro podnikání a inovace je nutné dokončit.