Byla vydána aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

04. 05. 2018 | Novinky

V pátek 4. května 2018 byla vydána nová verze dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část, včetně Přílohy č .2 – Etapizace projektu.

Výčet změn a aktualizací je uveden na straně 5 pravidel.

Dokument je základním informačním materiálem pro předkladatele projektových žádostí do dotačních programů OP PIK a příjemce podpory.

Aktuální verze pravidel s platností od 4.5.2018, včetně Přílohy č. 2 je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace v sekci Metodika a to konkrétně zde, Příloha č. 2 potom zde. Starší verze pravidel jsou dostupné v archivu v přiložených dokumentech na stejné stránce.