Byla vydána aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

13. 06. 2019 | Novinky

V úterý 11. černa 2019 byla vydána nová verze dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část.

Výčet změn a aktualizací je uveden na straně 5 pravidel.

Dokument je základním informačním materiálem pro předkladatele projektových žádostí do dotačních programů OP PIK a příjemce podpory.

Aktuální verze pravidel s platností od 11.6.2019 je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace v sekci Metodika a to konkrétně zde. Starší verze pravidel jsou dostupné v archivu v přiložených dokumentech na stejné stránce.