Byla aktualizována Příručka k pojmu jeden podnik

13. 04. 2017 | Novinky

Ve středu 12. 4. 2017 byla Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvem zemědělství vydána nová verze Metodické příručky k aplikaci pojmu „jeden podnik“ dle pravidel de minimis.

V rámci aktualizace došlo ke změně především v otázce č. 1 často kladených otázek na 8. straně dokumentu. Propojenost podniků z hlediska čerpání podpory de minimis je nezbytné posuzovat napříč členskými státy. Je tedy nezbytné zohledňovat propojení i přes dceřiné či mateřské společnosti sídlící v zahraničí. Strop např. ve výši 200 000 EUR dle nařízení č. 1407/2013 se použije na podporu de minimis, kterou od poskytovatelů z jednoho členského státu může obdržet jeden podnik v rozhodném tříletém období.

Příručka k pojmu jeden podnik je k dispozici na webu API ZDE.