Byla aktualizována Pravidla způsobilosti a publicity – obecná část

02. 08. 2021 | Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo zaktualizovaný dokument Pravidla způsobilosti a publicity – obecná část s platností od 2.8.2021.

Výčet provedených změn a aktualizací je uveden na straně 1-2.

Pravidla způsobilosti a publicity definují způsobilé výdaje a jejich vykazování a povinné nástroje publicity v OP PIK.

Dokument je k dispozici na webu API zde.