Byl vydán aktualizovaný Harmonogram výzev OP PIK na rok 2017

10. 04. 2017 | Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo v pátek 7. dubna 2017 aktualizovaný Harmonogram výzev OP PIK na rok 2017.

Plánované datum vyhlášení výzev předpokládajících jako formu podpory finanční nástroje bylo upraveno v souvislosti s uzavřením Dohod o financování s ČMZRB. Vyhlášení Výzvy I programu podpory Expanze se předpokládá do konce dubna 2017. Vyhlášení výzev předpokládající jako formu podpory finanční nástroje v energetických úsporách se předpokládá do konce května 2017.

Výzvy pro integrované územní investice (ITI) budou vyhlašovány individuálně pro každou aglomeraci/metropolitní oblast. Důvodem je zejména technické provedení vztahující se k relevantní ITI a současně dochází k rozložení vyhlašovaných výzev ITI v čase, a to v návaznosti na požadavky jednotlivých nositelů ITI.

Oproti původnímu předpokladu byla v březnu 2017 vyhlášena Výzva I programu podpory Vysokorychlostní internet a Výzva III programu podpory Smart Grids II.

Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017 je k dispozici na webu API ZDE a na webu MPO ZDE.