Byl vydán aktualizovaný dokument Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

09. 08. 2018 | Novinky

Dne 9.8.2018 byla provedena aktualizace dokumentu Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele, který doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK.

Zdůvodnění provedených změn je součástí dokumentu na straně 3.

Aktualizovaná verze dokumentu s účinností od 10. srpna 2018 je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace v sekci Výběr dodavatele. Starší verze Pokynů k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele jsou potom dostupné v archivu na totožné stránce.