API zve na Mezinárodní strojírenský veletrh do Brna

18. 09. 2019 | Novinky

Agentura pro podnikání a inovace se na letošním ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (MSV) představí v rámci České národní expozice v Pavilonu Z. Zde budou po celou dobu veletrhu přítomni pracovníci API, kteří poskytnou konzultační a informační servis zájemcům o dotace z OP PIK. API na veletrhu uspořádá semináře na téma Úspory energií a zdrojů a Automatizace a inovace ve výrobě.

„Zvu zájemce o dotační podporu na naše semináře i na infopoint API v České národní expozici. Podnikatelé s námi mohou konzultovat své podnikatelské záměry a zároveň se v rámci expozice setkat i se zástupci dalších státních organizací podporujících podnikání a průmysl v České republice,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel API.

První ze seminářů API „Úspory energií a zdrojů v OP PIK“ proběhne v úterý 8. října 2019 od 13:30 hodin v Pavilonu P, v sále P3. Seznámí účastníky s možnostmi dotační podpory z OP PIK pro firmy, které realizují úsporná energetická opatření, zpracovávají nebo získávají druhotné suroviny a využívají nízkouhlíkové technologie.

Pozvánka ke stažení

Druhý seminář „Automatizace a inovace ve výrobě s programy OP PIK“ se bude konat ve čtvrtek 10. října 2019 od 13:15 hodin v Pavilonu Z v České národní expozici. Představí možnosti dotační podpory pro zavádění inovací a prvků Průmyslu 4.0 ve firmách. Na obou seminářích mohou podnikatelé zkonzultovat své projekty s odborníky z API a Ministerstva průmyslu a obchodu. Účast na seminářích je zdarma po předchozí registraci.

Pozvánka ke stažení

Česká národní expozice The Country For The Future

Česko nově svůj ekonomický potenciál prezentuje pod značkou „Czech Republic: The Country For The Future“. Na MSV se tak vůbec poprvé pod jednou střechou společně představí třináct státních institucí: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo obrany ČR, Agentura pro podnikání a inovace, CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, Česká rozvojová agentura, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost, Technologická agentura ČR, Úřad průmyslového vlastnictví a Strojírenský zkušební ústav. Zájemcům o jejich služby pomohou řadou nástrojů v jednotlivých fázích podnikání – od inovativní myšlenky přes její realizaci až po export technologií do zahraničí. Konzultace profesionálů z jednotlivých agentur doplní doprovodný program expozice s řadou specializovaných seminářů. Facebookový profil České národní expozice na MSV v Brně můžete sledovat zde.