API na valné hromadě SVTP ČR

27. 02. 2019 | Články

Na začátku února jsme se účastnili valné hromady Společnosti vědeckotechnických parků ČR. Petr Kolář, ředitel Sekce rozvoje podnikatelského prostředí, a Zdeněk Šťáva, vedoucí Oddělení inovačního prostředí, seznámili přítomné s možnostmi čerpání dotací z programu Služby infrastruktury z OP PIK, ve kterém bude 21. března vyhlášena VI. výzva.

Mezi dalšími hosty se představil P. Porák z Ministerstva průmyslu a obchodu, který bilancoval čerpání finančních prostředků za uplynulé roky a nastínil další možnosti financování pro následující roky dotačního období 2021 – 2027. V závěru se představila paní T. Šamanová ze sdružení CzechInno, která valné hromadě představila aktivity platformy CEEInno a českých digitálních inovačních hubů v roce 2019.

Další informace jsou k dispozici na stránkách SVTP zde: http://bit.ly/2Tf92Ni

Foto: SVTP ČR