API na MSV v Brně uspořádala semináře o plánovaných výzvách v OP TAK a Národního plánu obnovy

12. 11. 2021 | Články

Agentura pro podnikání a inovace se na letošním ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (MSV) představila v rámci České národní expozice v Pavilonu P. Konzultačního a informačního servisu využilo padesát zájemců o dotace z OP TAK a příjemců dotací z OP PIK.

V rámci doprovodného programu na České národní expozici jsme uspořádali semináře na témata Úspory energií a FVE a Digitalizace malých a středních podniků - možnosti jejich podpory z plánovaných výzev v rámci Národního plánu obnovy a OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Na obou seminářích mohli podnikatelé zkonzultovat své projekty s odborníky z MPO a API.

API bude administrovat dotační výzvy z OP TAK, výzvy pro podnikatele z Národního plánu obnovy bude administrovat Ministerstvo průmyslu a obchodu. Výzvy z NPO pro podnikatele obsahově navazují na výzvy z OP PIK. Výzvy z OP TAK ve shodných aktivitách pak naváží na výzvy z Národního plánu obnovy, které budou vyhlášeny dříve.

Prezentace seminářů jsou ke stažení níže:

Úspory energií a FVE - Úterý 9.11.:

Seminář Úspory energií v podnicích

NPO - Vybrané aktivity z oblasti energetiky

Digitalizace MSP - Čtvrtek 11.11:

Dotační příležitosti v oblasti podpory digitalizace podniků, digitální infrastruktury a elektromobility

Digitalizace MSP - od OP PIK k OP TAK

Děkujeme zájemcům o dotace za návštěvu našeho stánku a seminářů a těšíme na viděnou na některém z dalších odborných veletrhů a výstav.