API na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

27. 09. 2023 | Novinky OP TAK

Chystáte se na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, který proběhne od 10. do 13. 10. 2023? Pak vás srdečně zveme k návštěvě České národní expozice, kterou naleznete v Pavilonu P (stánek 09) a jíž jsme i letos součástí.

Po celou dobu veletrhu zde budou k dispozici naši zástupci, kteří poskytnou konzultační a informační servis všem zájemcům o dotace z OP TAK (a příjemce v programech OP PIK).

Seminář Digitalizace s OP TAK

V úterý 10. 10. 2023 od 13:30 v Pavilonu P (stánek 09) v prostorách České národní expozice proběhne náš seminář „Digitalizace s OP TAK“, na kterém společně s kolegy z Ministerstva průmyslu a obchodu představíme aktuální a plánované výzvy v aktivitách Digitální podnik a Technologie pro MAS určené na podporu zavádění digitalizace a automatizace v malých a středních podnicích.

Více v pozvánce zde.

Seminář Dekarbonizace průmyslu díky cirkulární ekonomice

Ve středu 11. 10. 2023 od 13:30 v Pavilonu P (stánek 09) v prostorách České národní expozice představíme výzvy OP TAK zaměřené na cirkulární řešení v průmyslových podnicích v rámci semináře, který ve spolupráci S Ministerstvem průmyslu a obchodu pořádá Institut cirkulární ekonomiky.

Více v pozvánce zde.

Česká národní expozice:

Pod jednou střechou se představí a svůj informační servis nabídnou: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo obrany ČR, Agentura pro podnikání a inovace, CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, Exportní a garanční pojišťovací agentura, Národní rozvojová banka, Strojírenský zkušební ústav, Technologická agentura ČR a Úřad průmyslového vlastnictví.

Součástí České národní expozice bude i prezentace zajímavých projektů technologických inovací podpořených z OP PIK – nenechte si ji ujít. Výstava předvede mimo jiné moderní motory i mobilní vodíkový zdroj elektrické energie a bude jí dominovat model letounu L-39NG. Unikátní příležitostí bude možnost vyzkoušet si pilotování tohoto letounu přímo na národní expozici.

Česká národní expozice nabízí bohatý doprovodný program. Kompletní přehled naleznete na webu MPO zde.

Semináře z České národní expozice bude ministerstvo vysílat živě na svém YouTube kanálu.