Analytici na Zelené informační lince API zodpověděli v roce 2017 více než 11 tisíc dotazů

07. 02. 2018 | Články

Pracovníci Agentury pro podnikání a inovace (API) pomohli v roce 2017 vyřešit na Zelené informační lince celkem 11 262 dotazů.

Nejvíce hovorů odbavili na začátku roku 2017. V lednu jich bylo téměř 1 500, v únoru bezmála 1 250. Většina položených dotazů směřovala na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V menší míře se žadatelé dotazovali také na předchozí programové období 2007–2013, kde v rámci projektů OPPI stále probíhá udržitelnost.

O služby Zelené informační linky API zaznamenáváme ze strany veřejnosti tradičně vysoký zájem. Přes 11 tisíc zrealizovaných telefonických konzultací v roce 2017 tak představuje shodný výsledek s rokem předchozím.“, říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Volající nejčastěji konzultovali aplikaci IS KP14+, jejímž prostřednictvím se podávají Žádosti o podporu do dotačních programů OP PIK. Hojně se také zajímali o oblast metodiky OP PIK, zejména pak o správný postup výběru dodavatele. Pokud jde o konkrétní programy podpory, tak se největší zájem soustředil na program Úspory energie, ve kterém probíhal sběr Žádostí o podporu po celý rok 2017.

width=

Vedle Zelené informační linky mohli žadatelé využít také emailovou adresu programy@agentura-api.cz a svoje dotazy zasílat přímo na ni. Pracovníci Agentury pro podnikání a inovace takto v roce 2017 vyřídili celkem 5 383 dotazů. Jejich obsahová náplň kopírovala témata telefonických dotazů na Zelené informační lince.

„Největší procento písemných dotazů, které jsme obdrželi na sběrnou e-mailovou adresu API, se týkalo aplikace IS KP14+. Tuto problematiku je z obvykle výhodnější řešit písemnou formou, jelikož daná problematika obvykle vyžaduje zaslání printscreenů obrazovek informačního systému z pohledu žadatele.“, doplňuje Lukáš Vymětal.

width=

Zelená informační linka 800 800 777, která funguje nepřetržitě od roku 2004 jako informační podpora pro veřejnost, je dostupná z celého území České republiky a volání na ni je bezplatné. Dotazy související s podporou podnikatelských projektů z OP PIK je možné pokládat v pracovních dnech od 9 do 13 hodin. Využít lze také adresu programy@agentura-api.cz.