Aktualizováno: Rozhodnutí o poskytnutí dotace Výzvy VIII programu Aplikace

07. 07. 2021 | Novinky

Dne 7.7.2021 Řídicí orgán OP PIK oznámil, že navýšení alokace Výzvy VIII programu Aplikace umožní stanovit novou finální bodovou hranici 63 bodů včetně, tzn. všechny projekty, jež ve věcném hodnocení (bez započtení bodů za finanční rating) získaly 63 bodů a více, bude možné postoupit v rámci administrace do fáze přípravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to bez ohledu na velikost podniku žadatele/partnerů či kódy intervence.