Aktualizováno: Oznámení pro žadatele o dotace v programu podpory Aplikace

11. 03. 2021 | Novinky

Z důvodu podpory podnikatelům ve ztížených ekonomickým podmínkách souvisejících s COVID-19 Řídicí orgán OP PIK oznamuje, že u Výzvy VIII programu Aplikace bude zahájeno vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektů, které v rámci věcného hodnocení získaly 70 a více bodů a byly doporučeny k financování výběrovou komisí. Rozhodnutí o poskytnutí dotace se bude vydávat pouze v případě, kdy žadatel i jeho partneři naplňují definici MSP dle přílohy č. 1 Nařízení EK 651/2014 (omezení se nevztahuje na výzkumné organizace a projekty, které plní kód intervence 063 nebo 065).

Předpokladem pro vydání Rozhodnutí je i nadále splnění podmínek tzv. transparentního balíčku, kontrola velikosti podniku žadatele a partnerů projektu. Žádost o podporu musí plnit všechny podmínky Výzvy VIII.