Aktualizován programový dokument OP PIK

11. 04. 2019 | Novinky

Vážení žadatelé,

řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, aktualizuje programový dokument s ohledem na schválení dotčených revizí Evropskou komisí ze dne 20. února 2019. Aktualizovaný dokument naleznete ke stažení na stránkách Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.