Aktualizace: Změna textu výzvy I aktivity Úspory energie a příloh

24. 02. 2023 | Novinky OP TAK

Dne 24. 2. 2023 MPO informovalo o změně textu I. výzvy Úspory energie a přílohy č. 1 Model hodnocení (úprava kritéria věcného hodnocení č. 9 „Hospodárnost rozpočtu“), č. 3 Specifické podmínky výzvy (podmínka h)) a č. 4 Posudek plnění DNSH a klimatického dopadu (část I., str. 3–4).

V textu Výzvy došlo k úpravě definice nepodporované aktivity „Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů“, tak, aby byla zamezena podpora projektů s fiktivní úsporou energie; dále k úpravě poměrů velikosti akumulace k velikosti FVE 1:1 a doplnění odkazu na zpřesnění definice indikátorů (formální úprava).

Všechny výše uvedené změny jsou formou revizí zveřejněny v níže uvedených dokumentech.

Platnost všech upravených podmínek je stanovena ode dne 10. 3. 2023. Výše uvedené změny Výzvy a příloh Výzvy se nevztahují na žádosti o podporu, které již byly žadateli podány. Dále se nevztahují na žádosti o podporu, které budou podány před nabytím platnosti výše uvedených změn.

Výzvu a veškeré související dokumenty naleznete zde.