Aktualizace: Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty Výzvy IX programu Aplikace a navýšení alokace

27. 01. 2022 | Novinky

Dne 27. 1. 2022 Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo, že u Výzvy IX programu Aplikace bude zahájeno vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektů, které v rámci věcného hodnocení získaly 63 a více bodů a byly doporučeny k financování výběrovou komisí. Zároveň umožní navýšení alokace k pokrytí minimálně všech projektů s průměrným počtem bodů 63 včetně, a to pro žadatele z řad MSP i velkých podniků. Bližší informace naleznete zde.