Aktualizace Prohlášení k žádosti o podporu včetně/bez de minimis a dokumentu Etapizace projektu

15. 07. 2019 | Novinky

V rámci snižování administrativní zátěže přistoupil Řídicí orgán k úpravě Prohlášení k žádosti o podporu včetně/bez de minimis. Nově byl přidán konverzní kurz pro rok 2019 dle ECB (25,724 Kč/EUR) a byly doplněny mj. informace ke správnému určení obratu a aktiv.

Prohlášení k žádosti o podporu včetně/bez de minimis budou vyvěšena vždy v přílohách konkrétní výzvy na webu API, případně jsou již nyní k dispozici na webu MPO.

Zároveň také došlo ke změně v etapizaci projektů. U víceetapových projektů dochází k prodloužení minimální doby trvání jedné etapy, a to z minimálních 3 měsíců na 6 měsíců.

Dokument Etapizace projektu je k dispozici na webu API v sekci Metodika, na webu MPO ve Společných přílohách.

Více informací v aktualitě na webu MPO.