Aktualizace: Prodloužení termínu příjmu žádostí do Výzvy I aktivity Proof of Concept

28. 11. 2022 | Novinky OP TAK

Dne 28. 11. 2022 Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP TAK (ŘO) informovalo o změně Výzvy I aktivity OP TAK Proof of Concept. Vzhledem k přibývajícím žádostem o prodloužení termínu příjmu žádostí do I. Výzvy Proof of Concept ze strany žadatelů o dotaci, bude termín prodloužen o jeden měsíc z 30. 11. 2022 do 30. 12. 2022 v čase 10:00.