Aktualizace: Prodloužení doby příjmu žádostí o podporu aktivity Aplikace výzvy I

26. 09. 2022 | Novinky OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán OP TAK dne 26. září 2022 informovalo o změně harmonogramu Aplikace – výzvy I a prodloužení doby příjmu žádostí o podporu, a to z původního termínu 30. 11. 2022; 14:00:00 do 31. 1. 2023; 14:00:00.