Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

21. 09. 2020 | Novinky

V pondělí 21. září 2020 byla vydána nová verze dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část. Výčet změn a aktualizací je součástí dokumentu, naleznete jej na straně 5.

Dokument je základním informačním materiálem pro předkladatele projektových žádostí do dotačních programů OP PIK a příjemce podpory. Aktuální verze PpŽP s platností od 21. 9. 2020 je k dispozici na webových stránkách API v sekci Metodika.