Aktualizace portálu Databáze výběrových řízení

10. 06. 2022 | Novinky

S ohledem na nové programové období byla aktualizována Databáze výběrových řízení (dále jen „Databáze“) zveřejněná na webových stránkách https://zakazky.agentura-api.org/. Aktualizací došlo k přidání nového povinně vyplňovaného pole „Operační program“. Toto pole slouží k výběru programu, ve kterém je dané výběrové řízení zadáváno. V případě postupu dle Pravidel pro výběr dodavatelů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost („OPPIK“), nebo Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost („OPTAK“), má zadavatel povinnost zveřejnit výběrové řízení v Databázi a nově také povinnost vybrat, v rámci kterého z těchto programů je výběrové řízení vyhlašováno.

Na úvodní stránce „Přehled VZ“ pak mohou být výběrová řízení filtrována dle jednotlivých programů, a to tlačítkem vedle pole „Program“ v levé horní části obrazovky.

U všech výběrových řízení zadaných do Databáze před její úpravou bylo nové datové pole „Operační program“ rovněž přidáno a automaticky vyplněno volbou „OPPIK“.