Aktualizace: Podmínky pro vydání RoPD Výzvy VIII programu Potenciál

16. 06. 2022 | Novinky

Řídicí orgán OP PIK informuje, že z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu k žadatelům o dotaci v rámci Výzvy VIII programu Potenciál budou pro všechny potenciální zájemce platit stejné podmínky pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tj. požadavek na doložení všech povinných příloh k Rozhodnutí o poskytnutí dotace s nejzazším termínem pro předložení do 30.9.2022.