Aktualizace: Navýšení alokace ve Výzvě V Digitální podnik programu ICT a sdílené služby

16. 02. 2022 | Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo, že dne 9. 2. 2022 došlo rozhodnutím náměstka ministra k navýšení alokace z původní 300 mil. Kč na 700 mil. Kč ve Výzvě V Digitální podnik programu podpory ICT a sdílené služby.