Aktualizace: Kategorizace typu změn projektu

03. 01. 2022 | Novinky

S platností od 1. 1. 2022 byl vydán Ministerstvem průmyslu a obchodu dokument Kategorizace typu změn projektu, který žadatele a příjemce informuje o možných a nepovolených změnách projektu, typech jednotlivých změn a jejich administraci i s ohledem na administraci v systému IS KP14+. Uvedené postupy lze použít pro všechny nové i již podané Žádosti o změnu. Aktualizací dokumentu s platností od 1. 1. 2022 došlo k doplnění kapitoly č. 6 Změna místa realizace projektu – podmínky platné pro RoPD vydaná 1. 1. 2022 a později, kde byla míra podpory stanovena dle nové mapy regionální podpory. Dokument naleznete v sekci Metodika na webových stránkách API zde.